Aktualizacja oprogramowania kaset do stacji czołowych GSS Grundig SAT Systems

Firma Grundig SAT Systems przygotowała aktualizacje oprogramowania kaset HDM 2380 P CI, HDM 2380 OIRT CI, HDMT 2180 P CI, PSDP 6200 i

PTDP 8200 do stacji czołowych z serii STANDRAD i PROFESSIONAL. W nowy oprogramowaniu oznaczonym numerem 5, poprawiono współpracę z programem PSW 1000.

Linki do oprogramowania dostępne są na stronie GSS Grundig Systems