Stacje czołowe GSS.compact

Nowoczesne rozwiązania dla hoteli. Na rynku stacji czołowych dostępnych jest wiele urządzeń, opartych o różne rozwiązania i technologie. Stacje różnią się budową, ceną, sposobem obsługi. Jedne konstrukcje można uznać za całkiem udane, inne za mniej. Hotel czy pensjonat decydując się na poszerzenie oferty kanałów udostępnianych gościom w pokojach czy też chcący zmodernizować istniejącą instalację...